Mã đặc biệt trên điện thoại

Mã đặc biệt trên điện thoại

Mã đặc biệt trên điện thoại

Mã đặc biệt trên điện thoại

Mã đặc biệt trên điện thoại
Mã đặc biệt trên điện thoại
DV khác

Mã đặc biệt trên điện thoại

MÃ ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY NOKIA

Mã_ Ý nghĩa

12345 _ Mã cài đặt chuẩn của NOKIA

*#06#_ Hiển thịsốIMEI (của tất cảcác loại máy)

*#0000#_ Thông báo phiên bản phần mềm

*#2820#_ Hiển thị địa chỉthiết bịBluetooth

*#92702689#_ Mã kiểm tra sốSeries của sản phẩm, nếu máy bịthay bo mạch thì khi bấm

mã này sẽkhông hiển thị được sốSeries. Sau khi xem mã này bạn phải tắt nguồn và bật lại

*#7780# hoặc*#7370#_ Mã sốcho phép bạn khôi phục các cài đặt mặc định của nhà sản xuất, khi

nhấn mã này bạn phải nhập mật mã của bạ, thông thường mật mã mặc định của NOKIA là 12345,

nếu bạn sửdụng máy cài hệ điều hành Symbial như3230, 7610, 7650 bạn có thểnhập mã *#7370#

đểtrảlại toàn bộmáy vềtrạng thái ban đầu.

Chú ý:khi nhập mã này - Danh bạ điện thoại sẽbịxoá .

*#7370925538#_ Xoá toàn bộcác thông tin bí mật trên máy được bảo vệbằng mật khẩu mà không

cần biết mật khẩu, nếu máy hỏi thì bạn nhập mật mã của máy để đồng ý xoá.

*#67705646#_ Mã sốcho phép bạn xoá biểu tượng của nhà cung cấp dịch vụnhưVinaphone hoặc

Mobifone, chức năng này chỉcó hiệu lực với máy có màn hình đen trắng .

MÃ ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY SAMSUNG

Mã _ Ý nghĩa

*#06#_ Hiển thịsốIMEI của máy

*#9999#_ Hiển thịphiên bản phần mềm

*#0289#_ Kiểm tra chuông

*#0842#_ Kiểm tra dung

*#0001# _ Hiển thịcác thông sốdùng đểkết nối với máy tính thông qua giao tiếp RS-232

*2767*3855#_ Khôi phục toàn bộthông tin trong bộnhớEFPROM vềtrạng thái ban đầu (lênh

Reset) Lệnh này nguy hiểm ở1 sốmáy (không được tháo Pin khi máy đang khởi động lại)

*2767*2878#_ Lệnh Reset - mất một số ứng dụng tải them và mất danh bạtrong máy

*2767*927#hoặc *2767*7377#_ Hai lệnh Reset (hai lệnh này an toàn hơn)

*#8999*246#_ Hiển thịtrạng thái chương trình

*#8999*324#_ Hiển thịmàn hình sửlỗi

*#8999*377#_ hIển thịcác lỗi của EFPROM

*#8999*523#hoặc *#0523#_ Thay đổi độtương phản của màn hình tinh thểlỏng (chú ý chỉnh

Contras hay bịmất hiển thịmà hình khó lấy lại được )

*#8999*636#_ Hiển thịtrạng thái bộnhớ

*#8999*778#_ Hiển thịbảng các dịch vụcủa SIM

*#8999*842#_ Thửchế độdung của máy

 

*#8999*9266#_ Màn hình gỡlỗi

*#8999*9999#_ Phiên bản phần mềm

*2767*2878#hoặc *267*7377#_ Mã mởLock (unlock) của các máy Samsung

*#0228#_ Báo nhiệt độvà dung lượng Pin

*#8999*8378#8500_ Xem một sốthông sốtổng hợp

Tin tức khác

Facebook Chat

backtop