ĐI ỐT-DIODE(D)

ĐI ỐT-DIODE(D)

ĐI ỐT-DIODE(D)

ĐI ỐT-DIODE(D)

ĐI ỐT-DIODE(D)
ĐI ỐT-DIODE(D)
DV khác

ĐI ỐT-DIODE(D)

Để tiếp nối các bài trước, trong bài này,  lớp học sửa chữa điện thoại online HPCOM muốn chia một số vấn đề liên quan đến Đi ốt. Nào mình bắt đầu học với HPCOM nhé.

 

 

 

 

Cấu tạo gồm 1 miếng bán dẫn loại P tiếp xúc 1 miếng bán dẫn loại N


Ký hiệụ


- Trên các sơ đồ nguyên lý, đi ốt có ký hiệu là D hoặc V , ví dụ V402.


Đi ốt trong mạch chỉnh lưu Điốt Zener trong mạch bảo vệ


Hình dáng của đi ốt trên vỉ máy điện thoại

- Hình dáng của đi ôt gần giống với điện trở, một số đi ốt có đánh dấu một đầu để phân biệt chiều âm dương


Chức năng của đi ốt trên mạch


- Tải dòng điện tử (+) sang (-) không cho phép đi ngược lại


- Đi ốt có tác dụng cho điện áp đi qua theo một chiều nên chúng được sử 
dụng trong mạch chỉnh lưu đổi điện áp xoay chiều thành một chiều


- Các đi ốt ổn áp (Zener) thì được sử dụng trong các mạch
 bảo vệ- Diode phát quang (Led): Là diode khi có dòng điện chạy qua nó sẽ phát sáng.


Mạch bảo vệ SIM sử dụng một tổ hợp đi ốt Zener


Phương pháp kiểm tra đi ốt trên mạch


- Để đo đi ốt, bạn chỉnh đồng hồ ở thang x 1Ω đo vào hai đầu đi ốt, đảo
que đo hai chiều, nếu thấy một chiều lên 2/3 thang đo, một chiều không
lên hoặc chỉ lên một chút là bình thường.


- Nếu đo hai chiều thấy kim lên hết thang đo ( R = Ω ) là đi ốt bị chập,
nếu đo hai chiều kim không lên ( R = ∞ ) là đi ốt bị đứt.


Để thang 1Ω đo hai chiều đi ốt thấy một chiều lên kim, một chiều không là bình thường
 

CHÚC CÁC BẠN LUÔN THÀNH CÔNG,

 

nguồn: day sua dien thoai di dong

Tin tức khác

Facebook Chat

backtop