Chia sẻ một trường hơp Lenovo G480 không có nguồn cpu máy tự động kích nguồn

Chia sẻ một trường hơp Lenovo G480 không có nguồn cpu máy tự động kích nguồn

Chia sẻ một trường hơp Lenovo G480 không có nguồn cpu máy tự động kích nguồn

Chia sẻ một trường hơp Lenovo G480 không có nguồn cpu máy tự động kích nguồn

Chia sẻ một trường hơp Lenovo G480 không có nguồn cpu máy tự động kích nguồn
Chia sẻ một trường hơp Lenovo G480 không có nguồn cpu máy tự động kích nguồn
DV khác

Chia sẻ một trường hơp Lenovo G480 không có nguồn cpu máy tự động kích nguồn

Pan Lenovo G480 mã main LG4858 11.252-1 máy cấp nguồn ăn dòng 0.3A mất nguồn  CPU. Máy này là nền tảng Ivy, chip PCH là HM7X Main này sử dụng IC nguồn CPU TPS 51640A


Tiến hành kểm tra chân 8,14,15,16,37,43,48 nguồn cấp cho IC ok, và REF tín hiệu là bình thường, đó không phải là nguyên nhân gây mất nguồn có thể bị chip PCH

Tiến hành thay thử IC nguồn TPS51640A thay thế không có kết quả bây giờ có 2 khả năng


1. Mất nguồn CPU do lỗ CPU , vấn đề là ở nguồn CPU


2. Không có tín hiệu khởi đông từ PCH dẫn đến CPU và mạch nguồn IC TPS 51640A CPU và kiểm tra điện áp chân 18,19,20 điện áp đo được là 1.05V là bình thường tôi tiếp tục kiểm tra, cuối cùng tìm thấy 10 feet và tụ điện PC4204 và điện trở PR4205 ở đây mất tin hiệu PWR_CPU_CORE_VREF Trên sơ đồ là 12K, Thay điện trở 10K điện trở PR4205 Kiểm tra điện trở PR4204 trở kháng bình thường. Sau đó đã có nguồn CPU máy boot lên bình thường.
 

Chúc các bạn luôn thành công,

nguồn: dao tao sua chua laptop

Tin tức khác

Facebook Chat

backtop